Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Đoàn Thanh niên


A - Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2010 - 2012

 

 

 

STT
HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ
1 LÊ SƠN QUANG VP ĐOÀN - HSV TRƯỜNG BÍ THƯ
2 TRẦN TIẾN VP ĐOÀN - HSV TRƯỜNG PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
3 TRẦN HOÀNG MINH VP ĐOÀN - HSV TRƯỜNG PHÓ BÍ THƯ
4 VŨ VĂN TUẤN VP ĐOÀN  - HSV TRƯỜNG PHÓ BÍ THƯ
5 MAI DUY ĐẠT CƠ ĐIỆN ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
6 NGUYỄN VĂN TUẤN ĐÔNG PHƯƠNG ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
7 ĐOÀN VIỆT ANH QUẢN TRỊ KTQT ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
8 NGUYỄN HOÀNG HẢI QUẢN TRỊ KTQT UVBCH
9 LÊ PHÚ ĐÔNG SHMT UVBCH
10 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC HÓA - TP UVBCH
11 LÊ KIM PHỤNG HÓA - TP UVBCH
12 HOÀNG TIẾN DŨNG ĐÔNG PHƯƠNG UVBCH
13 PHAN THÀNH NAM TÀI CHÍNH KT UVBCH
14 TRẦN VĂN THỌ TÀI CHÍNH KT UVBCH
15 NGUYỄN THÀNH TRUNG KỸ THUẬT CT UVBCH
16 NGUYỄN QUỐC TUÂN CNTT UVBCH
17 VÕ NGỌC VINH ĐIỆN TỬ VT UVBCH
18 NGUYỄN QUANG VINH CƠ ĐIỆN UVBCH
19 BÙI THANH XUÂN NGOẠI NGỮ UVBCH
20 NGUYỄN VĂN CẢNH KÝ TÚC XÁ UVBCH
21 HUỲNH THÚC HIẾU QUẢN TRỊ KTQT UVBCH

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,050,476       1/477