Tin tức

Tập huấn 3S/5S cho giảng viên, nhân viên Khoa Dược

Vào ngày 30/06 và 07/07 toàn bộ giảng viên và nhân viên Khoa Dược đã tham gia đợt Tập huấn về 3S/5S từ thầy TS. Lê Hoàng Anh - Phó Trưởng Khoa Cơ điện - Điện tử. Hai buổi tập huấn đã mang đến nhiều giá trị thiệt thực cho Khoa Dược trong hoạt động nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng giáo dục, chăm sóc sinh viên.

Trong buổi tập huấn đầu tiên, thầy TS. Lê Hoàng Anh đã giới thiệu về 3S và cách thức triển khai 3S. Thông qua trải nghiệm thực tế với trò chơi xếp lego, các giảng viên, nhân viên Khoa Dược đã nhận ra được sự cần thiết và lợi ích của 3S trong đời sống, đặc biệt là trong giảng dạy thực hành và quản lý phòng thí nghiệm.

Trong buổi tập huấn thứ hai, vấn đề lãng phí được đưa ra phân tích, từ đó các nhóm đề ra những phương án để áp dụng 3S tại Khoa Dược cũng như những giải pháp để nâng cao hiệu suất công việc và giảm thiểu lãng phí. Các giải pháp đưa ra sẽ là nguồn tham khảo quý báu để lãnh đạo khoa và tất cả thành viên Khoa Dược áp dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

 

 

 

 

Khoa Dược

3S/5S