Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

1. Hiểu biết những lý thuyết cơ bản về kiến thức xã hội

2. Áp dụng các kiến thức toán, lý, khoa học tự nhiên, kỹ thuật điện, điện tử để giải các bài toán trong lĩnh vực Kỹ thuât điện – Điện tử 

3. Truyền đạt ý tưởng và giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, hình ảnh và lời nói về các hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật điện - Điện tử 

4. Áp dụng các kỹ thuật, kỹ năng, trang thiết bị và công cụ hiện đại để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật điện - Điện tử

5. Nhận biết, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề Kỹ thuật điện - Điện tử

6. Thiết kế, cải tiến các hệ thống Điện – Điện tử dân dụng và công nghiệp 

7. Đánh giá sự ảnh hưởng của các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật điện -Điện tử đến môi trường, xã hội

8. Thể hiện tác phong chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp 

9. Làm việc nhóm hiệu quả 

10. Tham gia học tập suốt đời 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  44,086       1/162