Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử


Mục tiêu đào tạo của ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điện- Điện tử trong vòng 3 năm sẽ có khả năng:

  • Tham gia hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực điện dân dụng và công nghiệp
  • Quản lý các nhóm vận hành, bảo trì hệ thống điện - điện tử trong các nhà máy, hệ thống sản xuất công nghiệp, nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực điện - điện tử
  • Thiết kế và cải tiến hệ thống điện - điện tử trong các nhà máy và hệ thống sản xuất công nghiệp
  • Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  44,082       1/162