Chủ đề chính

Ứng dụng cơ điện tử trong

 • Chế tạo máy
 • Hệ thống giao thông thông minh
 • Công nghiệp tàu thuỷ 
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
 • Phát triển các sản phẩm gia dụng thông minh 
 • Lĩnh vực năng lượng và năng lượng tái tạo 
 • Hàng không-vũ trụ 
 • Kiểm soát môi trường và phòng chống thiên tai 
 • An ninh, quốc phòng 
 • Y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 
 • Phòng chống thiên tai và xử lý ô nhiễm môi trường