Lịch trình đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo  »  Lịch trình đào tạo


Tuyển sinh

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Lạc Hồng  thực hiện tuyển sinh năm học 2022-2023 với 02 chuyên ngành như sau:

1. Công nghệ thông tin - Mã ngành: 7480201

2. Thương mại điện tử - Mã ngành: 7340122.

Các phương thức xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Lạc Hồng:

Học phí dự kiến cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin là 15.000.000 VNĐ/1 học kỳ, một năm học có 02 học kỳ.

Cam kết học phí không tăng trong suốt quá trình học của sinh viên.

Mọi chi tiết thắc mắc học sinh, sinh viên, phụ huynh có thể liên hệ với Khoa Công nghệ thông tin như sau:

SĐT: 0886.952.251 hoặc 02513.952.251

Email: cntt@lhu.edu.vn

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  17,464       1/199