Tin tức

Hội thảo về doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp chưa công nghệ

Vừa qua tại sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai.

Đại diện các Doanh nghiệp và Trường Đại học trong tỉnh Đồng Nai có buổi trao đổi hoạt động Khoa học Công nghệ nhằm phục vụ đăng ký sản phẩm hữu ích, sở hữu trí tuệ và độc quyền sáng chế. Đây là nền tảng cơ sở để nộp hồ sơ chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ. Lợi ích của Doanh nghiệp Công nghệ là giảm 100% thuế cho các sản phẩm công nghệ trong 04 năm đầu, 50% cho 09 năm tiếp theo, miễn tiền thuê đất theo luật đất đai và hỗ trợ kinh phí cho các sản phẩm Khoa học Công nghệ.

Hình 1: TS Nguyễn Trọng Anh và TS Lê Phương Long tham gia buổi thảo luận

Trên thực tế thì hầu hết các doanh nghiệp đã trở thành Doanh nghiệp Công nghệ và có một số ít các doanh nghiệp chưa đăng ký để trở thành Doanh nghiệp Công nghệ. Thực trạng tại các doanh nghiệp không Công nghệ là không làm chủ được Công nghệ và không có đơn vị tiếp thu sản phẩm Công nghệ, các sản phẩm chưa được đăng ký sở hữu trí tuệ và độc quyền sáng chế để thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có các sản phẩm Công nghệ không đăng ký sở hữu trí tuệ vì lý do bí mật Công nghệ. Doanh nghiệp Công nghệ là doanh nghiệp được hình thành từ nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ. Chế tạo cái này và sáng kiến cái kia cả nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ được lồng ghép với nhau. Chính sách nhà nước hỗ trợ để thương mại và chuyển giao thành công sản phẩm Công nghệ đó là hợp đồng chuyển giao Công nghệ. Phạm vi áp dụng dựa trên bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ, và thời gian sử dụng Công nghệ. Hiện nay tỷ lệ phát triển Khoa học Công nghệ tại các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào Công nghệ sinh học 39%, tự động hóa 21.3% và công nghệ thông tin là 16% theo thống kê 2020.

Hình 2: TS Ngô Đắc Thuần (thuyết trình tại buổi thảo luận)

Để chuẩn bị cho một giải pháp độc quyền sáng chế, đòi hỏi tác giả (Doanh nghiệp) phải có phương pháp luận và xây dựng bản đồ Công nghệ để đánh giá xem mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới. Và sự phát triển Công nghệ tiếp theo trong 10 năm tới, xu hướng đứng trên vai người khổng lồ. Chú trọng đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển sản xuất tinh gọn và cải tiến liên tục. Cần áp dụng cơ sở vật chất Khoa học Công nghệ, đẩy mạnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Công nghệ cũng đòi hỏi kỹ thuật và thủ thuật dựa trên luật chuyển giao tránh sao chép và tư duy sáng tạo để tránh kiện tụng sau này.

Gần đây nhiều doanh nghiệp và trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận đã không ngừng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền với chuyển giao Công nghệ, đăng ký độc quyền sáng chế các sản phẩm Công nghệ để dần đưa doanh nghiệp của mình trở thành doanh nghiệp Công nghệ.

Hình 3: Các doanh nghiệp và đại diện các trường Đại học về tham gia buổi thảo luận

TT KH&UD

Doanh nghiệp, Công nghệ


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        459,405       1/289