Tin tức

Lớp tập huấn "Quản trị tài sản trí tuệ" trong các trường đại học, viện nghiên cứu - tháng 11 năm 2022

Chương trình tập huấn được Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, ĐHQG-HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức từ ngày 05-07/11/2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, chương trình tập huấn thu hút hơn 70 cán bộ, giảng viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu khu vực phía Nam.

Trường Đại học Lạc Hồng đã cử thầy TS. Nguyễn Trọng Anh - Phó Giám đốc và thầy Võ Ngọc Vinh - Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng cùng tham gia lớp tập huấn.

Hình 1: Chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên.

Phát biểu khai mạc, Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, quản trị tài sản là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi tổ chức, để quản trị hiệu quả tài sản trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM, đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn về nội dung này để các trường đại học, viện nghiên cứu có thể ứng dụng, triển khai hiệu quả.

Chương trình tập huấn diễn ra 03 ngày với các chuyên đề xoay quanh hoạt động quản trị tài sản trí tuệ. Mở đầu chương trình tập huấn là báo cáo chuyên đề “Tổng quan về SHTT tầm quan trọng về quyền SHTT trong trường đại học viện nghiên cứu” do Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ trình bày, với chuyên đề này Ông đã khái quát và tổng hợp các loại tài sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ, giá trị vô hình của tài sản trí tuệ đối với sự phát triển của mỗi tổ chức.

Các chuyên đề tập huấn bao gồm:

Chuyên đề 1: Tổng quan về SHTT, Tầm quan trọng về quyền SHTT, do TS. Trần Lê Hồng Phó Cục Trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ trình bày.

Chuyên đề 2: Nhận diện TSTT trong trường/viện, doanh nghiệp, do TS. Lê Thị Thanh Tâm – Phụ trách Đào tạo Trung tâm SHTT&CGCN Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trình bày.

Chuyên đề 3: Phương pháp đánh giá khoa học và định giá công nghệ và Chuyên đề 4: Kỹ năng thẩm định TSTT do ông Phạm Hồng Bách, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ trình bày.

Chuyên đề 5: Xây dựng quy chế quản trị tài sản trí tuệ cho trường/viên, doanh nghiệp và Chuyên đề 6: Xây dựng quy trình biểu mẫu quản trị TSTT, do ông Nguyễn Hồng Quang, Viện quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức trình bày.

Hình 2: Chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn kết thúc được đánh giá cao về chuyên môn, để lại ấn tượng sâu sắc cho các cán bộ tham gia, đồng thời trang bị cho các trường các kiến thức cơ bản trong hoạt động, quản trị, khai thác tài sản trí tuệ, các kỹ năng về thẩm định tài sản trí tuệ và đánh giá giá trị thương hiệu, tầm quan trọng của giá trị thương hiệu đối với mỗi cơ quan, tổ chức.

 

Nghiên cứu khoa học

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        459,413       1/289