Tin tức

TT.NCKH&UD phối hợp với phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng cùng rà soát các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng NCKH và CGCN

Ngày 15 - 16 tháng 11 năm 2022

TT.NCKH&UD đã phối hợp với phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng họp rà soát các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tại buổi họp có tham dự của Thầy PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và TT.NCKH&UD.

Buổi làm việc phục vụ đảm bảo chất lượng các tiêu chuẩn NCKH và CGCN

Nội dung buổi họp thảo luận về các tiêu chuẩn 18, 19, 20, 23 và các hoạt động Khoa học và Công nghệ. Qua đó đánh giá toàn diện quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường trong 5 năm gần đây. Hoàn thiện bản mô tả các tiêu chuẩn và minh chứng nhằm phục vụ công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng NCKH và CGCN.

Toàn cảnh buổi thảo luận hoàn thiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng

 

TT.NCKH&UD

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        459,416       1/289