Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật ô tô


Điều kiện tốt nghiệp

 1. Ngoại ngữ 
 • Có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ theo quy định của nhà trường
 1. Kỹ năng mềm
 • Có chứng chỉ 3S/5S
 • Có chứng chỉ An toàn trong công nghiệp
 1. Chuyên môn
 • Điều kiện cần: Hoàn tất chương trình học
 • Điều kiện đủ: Thực hiện 1 trong 3 nội dung sau:
  • Làm đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn hoặc gần chuyên môn được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn
  • Có bài báo Khoa học về chuyên môn (hoặc gần chuyên môn) được báo cáo tại hội nghị hoặc được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước
  • Tham gia cuộc thi Robocon hoặc có giải thưởng các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  54,155       1/397