Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ kỹ thuật ô tô


Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Ngành Kỹ thuật Ô tô

  • Ứng dụng tốt kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô;
  • Phát huy kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng chuyên môn của lĩnh vực kỹ thuật ô tô;
  • Giao tiếp hiệu quả, có khả năng lãnh đạo và làm việc tốt trong các nhóm;
  • Nâng cao kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống kỹ thuật ô tô, đạt được khả năng tự học và học tập suốt đời;

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  53,096       1/315