Đã có điểm Tin học các kỳ thi đến ngày 27/5/2018

  • Tra cứu điểm thi tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examresults
  • Các bạn sinh viên đã thi đạt và muốn xin giấy xác nhận để xét tốt nghiêp vui lòng đăng ký trực tiếp tại trung tâm
  • Thắc mắc về điểm thi và phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tai trung tâm
  • Xem lịch thi kỳ gần nhất tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examschedule
  • Lịch khai giảng: https://nnth.lhu.edu.vn/openclass
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học