Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

  Đã có chứng chỉ Anh văn - Tin học các khóa thi đến tháng 04/2018

  Các bạn đã thi và đặt chứng chỉ trong các kỳ thi này xin lưu ý:
  • Khi đến nhận chứng chỉ mang theo CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Nếu nhận thay chứng chỉ người khác cần có giấy tờ tùy thân của người được nhận

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    13,972       1/257