Đã có chứng chỉ Anh văn - Tin học các khóa thi đến tháng 04/2018

Các bạn đã thi và đặt chứng chỉ trong các kỳ thi này xin lưu ý:
  • Khi đến nhận chứng chỉ mang theo CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Nếu nhận thay chứng chỉ người khác cần có giấy tờ tùy thân của người được nhận
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học