Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Thông báo nhận chứng chỉ Anh văn, Tin hoc tháng 4/2018

  Thông báo

  Đã có chứng chỉ các khóa thi sau

  1. Anh văn Ngày 15/4/2018

  2. Tin học:

  •  Ngày 14/01/2018
  •  Ngày 22/4/2018
  • Ngày 9/12/2017 (của các lớp Liên thông Khoa Dược)

  Lưu ý: Khi nhận chứng chỉ mang theo CMND hoặc thẻ SV. Nếu nhận dùm phải kèm theo giấy tờ tùy thân của người được nhận dùm

   

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    32,351       1/225