Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Thông báo tạm dừng hoạt động do dịch bệnh

  THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

  Vì tính chất ngày càng phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Đại học Lạc Hồng xin thông báo:

  - Tạm dừng và đóng cửa trung tâm từ ngày 27/3/2020 cho đến khi có thông báo mới;

  - Các bạn đã thi và đạt chứng chỉ có nhu cầu lấy bằng thì liên hệ CS1, phòng đào tạo.

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0357866366


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,827       1/71