Thông báo tạm dừng hoạt động do dịch bệnh

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Vì tính chất ngày càng phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Đại học Lạc Hồng xin thông báo:

- Tạm dừng và đóng cửa trung tâm từ ngày 27/3/2020 cho đến khi có thông báo mới;

- Các bạn đã thi và đạt chứng chỉ có nhu cầu lấy bằng thì liên hệ CS1, phòng đào tạo.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0357866366

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học