Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

    Nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học đến tháng 12/2019

    Đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học các kỳ thi đến tháng 12/2019. Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND

    *Lưu ý: Chứng chỉ Không được nhận thay người khác.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      12,310       1/205