Nhận chứng chỉ tin học khóa thi ngày 11/01/2020

Đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học các kỳ thi đến tháng 01/2020. Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND

*Lưu ý: Chứng chỉ Không được nhận thay người khác.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học