Chuyển giao công nghệ - Giải thưởng công nghệ

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động và Khoa học  »  Chuyển giao công nghệ - Giải thưởng công nghệ


Thêm 2 đề tài đạt nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Đại học Lạc Hồng vừa xuất sắc được thông qua đánh giá nghiệm thu 2 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Buổi nghiệm thu diễn ra vào cuối tuần qua tại CS1- Đại học Lạc Hồng. Tại đây, 2 đề tài lần lượt được nhiệm thu là: “Xây dựng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ” do NGND.TS Đỗ Hữu Tài – CT.HĐQT – Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng làm chủ nhiệm; đề tài“Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng qui trình nghiệp vụ kế toán” do PGS.TS Trần Văn Lăng – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin ĐH Lạc Hồng làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá
Hội đồng đánh giá

Cùng với sự tham dự của thành viên hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục, các nhà quản lý, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước. PGS.TS Đỗ Năng Toàn - Trưởng phòng Công nghệ thực tại ảo, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin ĐH Quốc gia Hà Nội chủ trì buổi nghiệm thu.

Quang cảnh buổi nghiệm thu ...
... và các nhóm tác giả lần lượt trình bày đề tài

Tại buổi nghiệm thu, các nhóm tác giác đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Nội dung đề tài hướng tới nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác đào tạo và quản lý tại nhà trường. Riêng với đề tài “Xây dựng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ” còn được chuyển giao thành công cho một số đơn vị giáo dục khác. Theo hội đồng đánh giá, đề tài không chỉ đáp ứng những mục tiêu đề ra, mà còn vượt ra cả những mục tiêu ban đầu. Từ các kết quả được báo cáo và kiểm nghiệm đã cho thấy khả năng ứng dụng tốt. Không chỉ đáp ứng được những mục tiêu phát triển tại Đại học Lạc Hồng mà còn triển khai thành công cho nhiều đơn vị khác.

Cạnh đó, đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng qui trình nghiệp vụ kế toán” còn đạt các giải cao tại giải thưởng Vifotec. Đề tài đã giúp hoàn thiện khả năng ứng dụng và thực hành của sinh viên ngay trong chương trình giảng dạy. Qua đó, tạo thói quen cho sinh viên thành thạo với công việc. Đồng thời giúp người học dễ dàng tiếp cận với công việc thực tế tại doanh nghiệp. Nhờ đó doanh nghiệp và sinh viên ra trường không mất thời gian đào tạo lại.

PGS.TS Đỗ Năng Toàn thông qua kết quả nghiệm thu 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả mà 2 đề tài đã đạt được. Qua đó khẳng định các đề tài có giá trị cao đối với trường Đại học Lạc Hồng và các đơn vị giáo dục khác. Đề tài có phương pháp nghiên cứu khoa học tốt và cách tiếp cận vấn đề thuyết phục. Qua đó còn phân tích chi tiết vấn đề cần giải quyết... Kết quả cả 2 tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua. PGS.TS. Đỗ Năng Toàn cũng yêu cầu các nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện đề tài.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  18,707       1/147