Hoạt động

Ngành Hàn Quốc học đoạt giải ba trong Đại hội thi nói tiếng Hàn tại Việt Nam lần 3

Ngành Hàn Quốc học đoạt giải ba trong Đại hội thi nói tiếng Hàn tại Việt Nam lần 3

Em Trần Nguyễn Thái Thúy An là sinh viên năm tư của ngành Hàn Quốc học trường Đại học Lạc Hồng đã đoạt giải ba trong Đại hội thi nói tiếng Hàn tại Việt Nam lần 3 do Viện giáo dục tiếng Hàn TP. HCM phối hợp cùng Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) tổ chức vào ngày 30/09/2020.


Qua chiến thắng lần này, Ngành Hàn Quốc học hy vọng các em sinh viên khóa dưới sẽ cố gắng hơn nữa trong việc học tiếng Hàn để có thể ‘tiếp nối’ chiến thắng đại diện cho trường Đại học Lạc Hồng tham gia thi đấu ở các cuộc thi sau.

Người viết và đưa tin: Đinh Thị Kim Lan

Đại học Lạc Hồng

Ngành Hàn Quốc học đoạt giải


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        21,150       1/159