Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu

Tập thể Sư phạm

CỐ VẤN HIỆU TRƯỞNG

PGs.TS. Huỳnh Đức Lộng

Sinh năm: 1964

Quê quán: Đà Nẵng

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

 

Q. TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Huy

Sinh năm: 1984

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Tài chính doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Văn Hải

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

- Kiểm toán

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Sinh năm: 1979

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Ths. Nguyễn Văn Dũng

Sinh năm: 1983

Quê quán: Quảng Trị

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nghiên cứu sinh tại ĐH Thương mại

Giảng dạy các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Tin học ứng dụng ngành kế toán

 

 

THƯ KÝ

Ths. Võ Hồng Gấm

Sinh năm: 1981

Quê quán: Đồng Nai

Tổ trưởng Công đoàn

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý thống kê

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO V

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sinh năm: 1984

Quê quán: Nghệ An

Giảng dạy các môn:

- Kế toán tài chính

- Thực hành Chứng từ sổ sách và Khai báo thuế

 

 

QUẢN LÝ THỰC TẬP

Ths. Vưu Thị Thu Thủy

Sinh năm: 1967

Quê quán: Bến Tre

Giảng dạy các môn:

- Chứng từ sổ sách và Khai báo thuế

 

 

QUẢN LÝ SINH VIÊN

Ths. Trần Thị Kim Thanh

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Kế toán chi phí

 
 

TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Ths. Lê Nguyên Giáp

Sinh năm: 1984

Quê quán: Nghệ An

Giảng dạy các môn:

- Kế toán quản trị

- Phân tích hoạt động kinh doanh

 

 

Ths. Nguyễn Tiến Quang

Sinh năm: 1986

Quê quán: Hà Tĩnh

Giảng dạy các môn:

- Kế toán quản trị

- Phân tích hoạt động kinh doanh

 

 

Ths. Lý Thị Thu Hiền

Sinh năm: 1982

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Tin học ứng dụng ngành kế toán

- Thực hành Chứng từ sổ sách và Khai báo thuế

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Ths. Trần Văn Quyền

Sinh năm: 1975

Quê quán: Quảng Bình

Giảng dạy các môn:

- Tài chính doanh nghiệp

- Thuế

- Thị trường chứng khoán

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG

TS. Đoàn Việt Hùng

Sinh năm: 1985

Quê quán: Đồng Nai

Đảng viên ĐCSVN

Giảng dạy các môn:

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Thẩm định giá trị Bất động sản

 

 

Ths. Lê Thủy Tiên

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Kế toán ngân hàng

- Thực hành Chứng từ sổ sách và Khai báo thuế

 

 

Ths. Lê Vũ Hà

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đăk Lăk

Giảng dạy các môn:

- Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

Ths. Lâm Ngọc Nhẫn

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

Ths. Trần Thị Phương Thảo

Sinh năm: 1987

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

 

 

ThS. Lữ Phi Nga

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Nghiên cứu sinh tại ĐH Ngân hàng TP.HCM

Giảng dạy các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Anh văn chuyên ngành

- Thiết lập và Thẩm định Dự án đầu tư

 

 

Ths. Bùi Văn Thụy

Sinh năm: 1988

Quê quán: Thanh Hóa

Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý thống kê

- Kinh tế lượng

- Quản trị ngân hàng thương mại

 
 

Ths. Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan

Sinh năm: 1987

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Kinh tế quốc tế

- Thanh toán quốc tế

- Tài chính quốc tế

 

 

Ths. Lê Thùy Trang

Sinh năm: 1987

Quê quán: Đồng Nai

Giảng dạy các môn:

- Quản trị học

- Nguyên lý & Thực hành bảo hiểm

- Tin học ứng dụng ngành tài chính

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN KHOA

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Anh

Sinh năm: 1989

Quê quán: Đồng Nai

Đảng viên ĐCSVN

Giảng dạy các môn:

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Marketing ngân hàng

 

 

TS. Trương Kim Phụng

Sinh năm: 1988

Quê quán: Đồng Nai

Đảng viên ĐCSVN