Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu

Chi Bộ Đảng Khoa Tài Chính - Kế Toán

 

ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 7  

 
 
 

 HỌ VÀ TÊN

TRỊNH THỊ HU

 Ngày Sinh

  20 /11/1982

 Chức vụ

Bí thư chi b,  Phó trưởng khoa TCKT

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa TCKT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- Cơ sở 1 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 11/06/2004  

 Điện thoại

 
 

 HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN VĂN TÂN

 Ngày Sinh

  02 /12/1974

 Chức vụ

Đảng viên, Trưởng khoa QTKTQT

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa QTKTQT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- Cơ sở 2 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 24/06/2013  

 Điện thoại

 
 

 HỌ VÀ TÊN

TRẦN NGỌC THỦY

 Ngày Sinh

  20 /06/1978

 Chức vụ

Phó bí thư chi b

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa QTKTQT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- Cơ sở 2 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 

 Điện thoại

 
 
 

 HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN NGỌC DIỆP

 Ngày Sinh

  15/11/1980

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa TCKT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- P.B201 Cơ sở 1 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 21/08/2002 

 Điện thoại

 0908 008 439

 
 

 HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN VĂN DŨNG

 Ngày Sinh

  12 /04/1983

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa TCKT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- P.B201 Cơ sở 1 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 24/06/2006  

 Điện thoại

 0983 973 794

 
 
 

 HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN HOÀNG HẢI

 Ngày Sinh

 24/03/1986

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa QTKTQT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- Cơ sở 2 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 30/12/2013

 Điện thoại

 
 

 HỌ VÀ TÊN

PHAN THỊ HỜI

 Ngày Sinh

 05/10/1989

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa QTKTQT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- Cơ sở 2 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 08/07/2014

 Điện thoại

 0983,488,360

 
 

 HỌ VÀ TÊN

PHAN ĐẶNG NGỌC YẾN VÂN

 Ngày Sinh

 24/08/1987

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa QTKTQT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- Cơ sở 2 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 

 Điện thoại

 
 

 HỌ VÀ TÊN

Phạm Thị Hồng Thắm

 Ngày Sinh

 23/03/1989

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa TCKT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- P.B201 Cơ sở 1 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 05/09/2011

 Điện thoại

 0983,488,360

 

 HỌ VÀ TÊN

Đoàn Việt HÙng
 

 Ngày Sinh

           1985

 Chức vụ

Đảng viên

 Nơi công tác
 hiện nay

Khoa TCKT, Trường ĐH Lạc Hồng

 Địa chỉ

VPK- P.B201 Cơ sở 1 ĐH Lạc Hồng

 Ngày vào đảng

 05/09/2016

 Điện thoại

 0946,677,878