Thông tin Khoa học & Kỹ thuật

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Thông tin Khoa học & Kỹ thuật


NỘI DUNG

  Báo cáo Đồ án tốt nghiệp sinh viên Khóa 2017

  Ngày 18.12.2021 Khoa KH&CNTP đã tổ chức buổi báo cáo đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 2017.

  Với những kiến thức đã được học tập tại trường và trải qua gần 6 tháng thực tập tại Doanh nghiệp. Các em đã hoàn thành tốt bài báo cáo đồ án tốt nghiệp của bản thân với những giải pháp cải tiến hay và hiệu quả cho Doanh nghiệp.

  Chúc các em sẽ luôn phát huy được tinh thần sinh viên Khoa KH&CNTP - ĐH lạc Hồng và thành công trong công việc sắp tới.

  Khoa KH&CNTP

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    70,491       1/186