Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Trung tâm

  Trung tâm Thông tin Tư liệu

    Địa chỉ: Cơ sở 1, Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

    Email: webmaster@lhu.edu.vn

   BỘ PHẬN IT     0251 3951 344

    BỘ PHẬN THƯ VIỆN     0251 3952 726

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

    Địa chỉ:  Cơ sở 4 - KDC Bửu Long, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 0251 3951 995

    Email: nnth@lhu.edu.vn

    Website: http://nnth.lhu.edu.vn

  Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Công chúng

    Địa chỉ: Cơ sở 1, Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 02513 952 188

    Email: tuyensinh@lhu.edu.vn

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng

    Địa chỉ: Cơ sở 6, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 0251 3952 945

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
    458,241       4/465