Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Trung tâm

  Trung tâm Thông tin Tư liệu

    Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tòa nhà A - Tầng 2

    Email: webmaster@lhu.edu.vn

   BỘ PHẬN IT     0251 3951 344

    BỘ PHẬN THƯ VIỆN     0251 3952 726

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

    Địa chỉ:  Cơ sở 4 - KDC Bửu Long, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 0251 3951 995

    Email: nnth@lhu.edu.vn

    Website: http://nnth.lhu.edu.vn

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng

    Địa chỉ: Văn phòng đặt tại Cơ sở 6, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 0251 3952 945


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    386,704       1/71