Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

Trung tâm

1. Trung tâm Thông tin Tư liệu

Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà A - Tầng 2

*Bộ phận Thư viện

Điện thoại: 0251 3952726

*Bộ phận IT

Điện thoại: 0251 3951344

Email: webmaster@lhu.edu.vn

2. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ:  Cơ sở 4 - KDC Bửu Long, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 951995 (8h00 - 20h00 từ thứ 2 đến thứ 7)
Email: nnth@lhu.edu.vn

Website: http://nnth.lhu.edu.vn/

3. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng
Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Cơ sở 6
Điện thoại: 0251 3952945 

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  343,360       2,255