Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

Phòng ban

1. Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng trệt
Điện thoại: 0251 3952778

* Bộ phận Quan hệ DN & Hỗ trợ sinh viên

Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng trệt
Điện thoại: 0251 3951347
Bộ phận Đào tạo Kỹ năng mềm
Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng trệt
Điện thoại: 0251 3952422 

2. Phòng Hành chính

Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng
Điện thoại: 0251 3952138

3. Phòng Sau Đại Học 

Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tòa nhà B - Tầng trệt
Điện thoại: 0251 3951924
Email: snk@lhu.edu.vn

4. Phòng Tài chính

Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường ĐH Lạc Hồng
Điện thoại: 0251 3952033

5. Phòng Công tác sinh viên

Địa chỉ: Cơ sở 2 - Tòa nhà D - Tầng trệt
Điện thoại: 0251 3952250 - Fax : 0251.952534.

6. Khu nội trú sinh viên

Địa chỉ: Khu phố 4 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P.Bửu Long- TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 02513.953598 - 02513.953597

7. Phòng Quan hệ quốc tế

Địa chỉ: Dãy nhà C - Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

Điện thoại:  02513.953128

Email: qhqt@lhu.edu.vn        

8. Văn phòng Hiệu trưởng

Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Tầng trệt, Dãy nhà A (Cơ sở 1)
Điện thoại: 02513.951.050
Fax: 02513.952.379
9. Phòng Quản trị Thiết bị
Địa chỉ:  Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Dãy nhà C (Cơ sở 1) _ Phòng C105
Điện thoại: 02518 850595
10. Phòng Xây dựng & Cung ứng vật tư
Địa chỉ:  Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Dãy nhà A - Cơ sở 1
Điện thoại: 02518 662444
11. Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng
 Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Tầng 1, tòa nhà ngay cổng chính

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  343,511       3,093