Sự kiện

Họp mặt đầu năm

Họp mặt đầu năm là một thông lệ thường niên của Trường Đại học Lạc Hồng, và cũng là dịp để tập thể sư phạm nhà trường chia sẻ cùng nhau những câu chuyện đầu xuân; chung vui ly rượu mừng năm mới; thông qua đó sẽ có những bước chuẩn bị tốt nhất cho một năm nhiều khởi sắc mới. 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 2, ngày 06 tháng 02 năm 2017
(Mùng 10/01 Âm lịch )

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

- BGH trường

- Toàn thể CB, GV, NV 

Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:

BCH Công Đoàn  

ĐT: 0613-951046

Đăng ký: Vào cổng tự do 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 09/01/2017 - 15:42:17 PM