Sự kiện

Ngày Hội KH-CN Trường ĐH Lạc Hồng lần thứ 28

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 5 ngày 15 tháng 6 năm 2017

Địa điểm:
Phòng B203: Tuyên truyền về các cuộc thi Khoa học & Công nghệ
  • NCKH sinh viên
Phòng B305: Tiểu ban Quản trị kinh tế Quốc tế
Phòng B401: Tiểu ban Tài chính - Kế toán
  • NCKH giảng viên
Phòng B402: Tiểu ban Cơ điện - Điện tử
Phòng B403: Tiểu ban Kỹ thuật Công trình
Phòng B404: Kỹ thuật Hóa học & Môi trường
Phòng B405: Tiểu ban Tài chính - Kế toán
Đối tượng báo cáo:
- Tuyên truyền về Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka
- Tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật các cấp
- Hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, cách trình bày đề tài và bài báo NCKH
- Sinh viên và giảng viên có bài báo được đề xuất báo cáo cấp trường
Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:
Phòng NCKH
ĐT: 0613. 952.945 
Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 08/05/2017 - 07:42:41 AM