Sự kiện

Kỳ thi TN Chính trị tổng hợp

Thời gian:

Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7:30

 Thứ 7, ngày 22 tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Cơ sở 5 - Đại học Lạc Hồng
Liên hệ: Khoa Cơ bản
Điện thoại :0251 3951481
Lưu ý:
- Sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên và đóng đầy đủ học phí; 
- Sinh viên không mang theo điện thoại di động và tài sản có giá trị. Trường hợp mất nhà trường không chịu trách nhiệm.
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 15/06/2017 - 15:53:02 PM