Sự kiện

Lễ tổng kết Khoa Ngôn ngữ Anh

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 07:30 - Thứ 7 ngày 16 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Hội quán Trấn Biên
Thành phần tham dự:

- Đại diện BGH trường

- Quý Thầy/Cô

- Quý khách mời/ Quý phụ huynh

- Sinh viên khá, giỏi & sinh viên nghèo vượt khó

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

Liên hệ:

Khoa Ngôn ngữ Anh

ĐT:  0251 3952254

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 04/12/2017 - 08:29:56 AM