Sự kiện

Đêm Gala Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/03

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 18:00 - 21:00 - Thứ 2, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Sân trường cơ sở 6 -Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:
- Cán bộ Đoàn - Hội SV
- Đoàn viên, Hội viên 

- Sinh viên

Liên hệ:

VP Đoàn - Hội SV

ĐT: 02513 951957

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 20/03/2018 - 08:34:47 AM