Sự kiện

Hội thảo chuyên đề "Vai trò của Probiotics trong thực tiễn"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 6, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên có quan tâm

Nội dung:
- Báo cáo chuyên đề probiotics trong thủy sản 
- Báo cáo chuyên đề probiotics trong thực phẩm 
- Trao học bổng của công ty Yakult cho sinh viên nghèo học giỏi 
Đơn vị tổ chức:

Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

Công ty Yakult

Liên hệ:

Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

ĐT: 02513953442

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 12/05/2018 - 08:01:37 AM