Sự kiện

Seminar "Chia sẻ cách viết thuyết minh đề cương NCKH và chuẩn bị hồ sơ đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2018-2019"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 6, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng tham gia:
* Đối tượng bắt buộc:
- Cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học của các khoa
*Thành phần khuyến khích:
- Giảng viên, nhân viên, sinh viên có quan tâm
Diễn giả:

TS. Nguyễn Bá Sơn - Phó Giám đốc TT. NCKH&UD

Liên hệ:

Trung tâm NCKH&ƯD

ĐT: 0251 3952945 

Đăng ký: Liên hệ cô Phạm Thị Hồng Thắm (Tài khoản Me: ThamPham) trước 16h ngày 07/11/2018 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 31/10/2018 - 11:12:56 AM