Sự kiện

Hội thảo Ngữ âm tiếng Anh

Workshop on teaching pronunciation (Session 1)

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 6, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng D403 - Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Giảng viên giảng dạy tiếng Anh

- Quý Thầy/ cô quan tâm

Thuyết trình bởi: Thầy Eduard Aves Garces

Chủ đề: Common Pronunciation Mistakes

Tổ chức bởi: Khoa Anh văn đại cương

Liên hệ: Khoa Anh văn đại cương (ĐT: 02518 850894)

Đăng ký: Vào cổng tự do

* Hội thảo gồm 5 buổi, thông tin chi tiết xem tại đây

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 23/05/2019 - 12:00:07 PM