Sự kiện

Lễ tốt nghiệp Khoa Cơ điện – Điện tử

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 6, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Nhà hàng Cọ Dầu (Đường Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, ĐN)

Thành phần: - Theo thư mời

                 - BLĐ nhà trường

                 - BLĐ các đơn vị trong trường

                 - Tập thể sư phạm Khoa Cơ điện - Điện tử

                 - Doanh nghiệp, phụ huynh và tân kỹ sư

Liên hệ: ĐT: 0994.379.800 (cô Mai)

 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 24/09/2020 - 14:05:12 PM