NỘI DUNG

  Đào tạo khởi nghiệp cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật Hóa Học và Môi Trường

   

  Tiếp tục chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên Khoa Kỹ Thuật Hóa Học & Môi Trường, nằm trong chuổi hoạt động chương trình khởi nghiệp chung của toàn trường, sáng ngày 04/12 và 11/12/2018,Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân (Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Tế -Quốc Tế LHU) đã chia sẻ những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn về khởi nghiệp cho sinh viên. Các bạn tham gia khóa học được thầy tận tình hướng dẫn từ cách tìm kiếm ý tưởng kinh doanh đến cách phát triển ý tưởng kinh doanh thành bản kế hoạch chi tiết và cách thuyết trình để kêu gọi đầu tư,…Trong suốt các buổi học, sinh viên hào hứng trao đổi thảo luận nhóm và đưa ra kế hoạch khởi nghiệp. Sau khóa học, các bạn sinh viên nhận được giấy chứng nhận từ Chương trình đào tạo Khởi nghiệp - Dự kiến sẽ trao vào cuối tháng 12/2018. Sau đây là hình ảnh sinh viên tham gia hoạt động thảo luận và thuyết trình kế hoạch khởi nghiệp tại lớp.

  Description: E:\desktop 2018\hinh dang tin\kn2.jpg

  Hình 1: TS. Nguyễn Văn Tân hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm

  Description: E:\desktop 2018\hinh dang tin\kn11.jpg

  Hình 2: Sinh viên nhóm 1 thuyết trình kế hoạch khởi nghiệp

  Description: E:\desktop 2018\hinh dang tin\kn13.jpg

  Hình 3: Sinh viên nhóm 2 thuyết trình kế hoạch khởi nghiệp

  Description: E:\desktop 2018\hinh dang tin\kn14.jpg

  Hình 4: Sinh viên nhóm 3 thuyết trình kế hoạch khởi nghiệp

   

  Hình 5: TS. Nguyễn Văn Tân biểu dương kế hoạch khởi nghiệp của các nhóm

  Ươm mầm khởi nghiệp cho sinh viên là một trong những mục tiêu đào tạo của Khoa Kỹ Thuật Hóa Học & Môi Trường, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có những định hướng cụ thể trên con đường lập thân lập nghiệp, biết vận dụng kiến thức kỹ thuật chuyên ngành để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  Xuân Thu theo nguồn LTTH


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    2,577,867       1/151