Tin tức & Sự kiện

Khoa TCKT họp triển khai xây dựng tiêu chí 10 chương trình Kế toán theo tiêu chuẩn AUN

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học là điều kiện sống còn của các trường ĐH, đồng thời tạo động lực quan trọng cho cải cách giáo dục nước nhà. Nhận thức được tầm quan trọng này, Trường Đại học Lạc Hồng hướng tới chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của AUN. Trong năm 2019, hai chương trình đào tạo của Nhà trường đã đạt chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của AUN gồm: Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ thông tin. 

Tiếp nối thành công hai chương trình trên, Trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Tài chính - Kế toán hướng tới kiểm định chương trình ngành kế toán. Chính vì vậy, Khoa tiến hành họp hàng tuần triển khai, thực hiện và xây dựng chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN.

 

Vào lúc 14h00, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Tại Phòng họp 1, Phòng Kiểm định chất lượng và Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp triển khai góp ý xây dựng bộ tiêu chí số 10 theo AUN.

Đến tham dự buổi họp, Thầy TS. Lê Phương Trường đã có những góp ý thiết thực, từ đó giúp các Thầy Cô trong Khoa hoàn thiện hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chí thuộc cấp chương trình đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

​Có thể nói, việc thực hiện công tác kiểm định AUN đối với chương trình Kế toán là xu hướng để phát triển ngành Kế toán trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế. Qua buổi họp, tập thể sư phạm Khoa Tài chính – Kế toán phấn đấu thực hiện tốt công tác giảng dạy và không ngừng cải tiến nâng cấp chương trình đạo tạo phù hợp với xu hướng hội nhập, hướng tới đảm báo chất lượng theo chương trình AUN.

 

Khoa Tài Chính - Kế Toán

AUN, TCKT


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,159,270       3,481