Tin tức

[KTCT] Sinh viên học thực hành thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu lực của dầm

Với chương trình đào tạo gắn liền thực tế doanh nghiệp, Khoa Kỹ thuật công trình xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt, học theo dự án với: 40% Học lý thuyết – 30% Học thực hành tại Xưởng & Phòng thí nghiệm – 30% Học thực tế tại công trình.

Các sinh viên học các môn học lý thuyết gắn liền với thực hành ngay tại Phòng thí nghiệm. Trong tháng 6/2022, Thầy Vũ Ngọc Thành đã hướng dẫn các em: Quy trình thực hành thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu lực của dầm tại PTN; Cách xử lý số liệu sau khi nén mẫu.

Trong năm 2022, Khoa đã trang bị đầy đủ 4 tổ hợp phòng đầy đủ các chức năng:

1. Phòng học tập chuyên môn;

2. Phòng thí nghiệm chuyên ngành;

3. Phòng làm việc và khu tự học;

4. Xưởng thực hành đổ mẫu.

 

Thông qua các buổi học này, các em sinh viên sẽ củng cố thêm và càng chắc chắn về kiến thức của mình trong thời gian học. Đáp ứng làm việc được ngay khi tốt nghiệp cho các công ty, doanh nghiệm về kiểm định trong xây dựng.

 

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,426,499       1/159