Tin tức & Sự kiện

[TCKT] Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp

Vào lúc 7h30, sáng ngày 21 tháng 6 năm 2022, Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp cho hệ hoàn chinh, liên thông. Hội đồng đánh giá năm nay gồm 3 tiểu ban tại phòng B401, B402, B403.

Tại buổi đánh giá, Anh chị sinh viên đã trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp với mình sau thời gian thực tập. Thành viên viên hội đồng đã đánh giá và góp ý công khai, minh bạch, công bằng.

Buổi đánh giá kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Dưới đây là mộ số hình ảnh buổi báo cáo.

Thành viên tiểu ban 1

Thành viên tiểu ban 2

Thành viên tiểu ban 3

Hình ảnh báo cáo

Thành viên và sinh viên tiểu ban chụp hình lưu niệm

Khoa Tài chính - Kế toán

KLTN, TCKT, FFA


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        4,287,417       6/254