Tin tức & Sự kiện

[QTKTQT] Hội đồng BCTN sinh viên khóa 2019 ngày

Vừa qua, ngày 04/11/2022 Khoa QT-KTQT đã tổ chức thành công buổi báo cáo tốt nghiệp sinh viên khóa 2019 năm học 2022 - 2023. Buổi báo cáo được chia làm 2 đợt sáng và chiều, với các tiểu ban khác nhau tại Cơ sở 2, Trường Đại học Lạc Hồng.

Hình ảnh họp Hội đồng trước giờ báo cáo

Trải qua 5 tháng thực tập tại các đơn vị, các bạn sinh viên khoá 2019, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng đã được trang bị những kiến thức quý báu kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thu thập được các dữ liệu, thông tin liên quan đến thực tập.

Tại các tiểu ban báo cáo, rất nhiều sinh viên đã tự tin trình bày nội dung báo cáo của mình bằng việc chuẩn bị toàn văn báo cáo, powerpoint và các câu hỏi từ phía hội đồng. Tuy vậy, các bạn sinh viên khác vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong việc lựa chọn nội dung, kiến thức, các thông tin để đưa vào bài báo cáo, số liệu vẫn còn rời rạc, có những con số chưa cụ thể, chưa được kiểm chứng. Sinh viên cần được trau dồi thêm về các kỹ năng thuyết trình, ứng xử trước đám đông…

Kết thúc buổi báo cáo các bạn sinh viên không khỏi xúc động cùng những nỗ lực, cố gắng trong thời gian vừa qua đánh dấu một chặng đường đã kết thúc, mở ra một trang mới cho các bạn. Trách nhiệm của khoa và nhà trường là tiếp tục thúc đẩy, tạo việc làm đúng ngành đào tạo cho các bạn sinh viên khóa 2019 báo cáo tốt nghiệp thành công, giúp các bạn yên tâm hơn, vững vàng hơn về suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng.

 

Khoa Quản Trị KTQT

báo cáo, tốt nghiệp, sinh viên, quản trị, hội đồng


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        3,121,580       5/522