Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Hội đồng góp ý chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Sáng ngày 28/3/2019 tại Văn phòng Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh với sự tham gia của Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Đại diện doanh nghiệp, Đại diện cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, lãnh đạo Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế và các thầy cô trưởng bộ môn trong chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Thành phần tham dự gồm có:

1. TS. Nguyễn Văn Tân, Trưởng Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

2. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, Phó Trưởng Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

3. TS. Phan Thành Tâm, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

4. TS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

5. Ths. Lưu Ngọc Liêm, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

6. Ths. Tạ Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

7. Ths. Vũ Minh Nguyệt, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

8. Ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai.

9. Ông Đỗ Bá Hùng, Giám đốc Công ty VietGroup.

10. Ông Phạm Thông Nhiên, Quản lý các tỉnh miền Đông Nam Bộ của cty CP Galaxy Việt Nam (cựu sinh viên)

11. ThS. Trần Thị Thu Hiền, giáo vụ Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng được xây dựng trên quan điểm giảm bớt lý thuyết và tiếp cận thực tế được xem là mục tiêu đào tạo có sự liên kết gắn bó mật thiết giữa doanh nghiệp và nhà trường, đáp ứng được nhu cầu công việc thực tiễn tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như cố gắng từng bước hội nhập thực tế với khu vực và thế giới.

Hình ảnh tại buổi làm việc
Hình ảnh tại buổi làm việc

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Ông Đặng Văn Điềm đã có những đóng góp thực tế về các kỹ năng thực tế của sinh viên, cũng như những tiêu chuẩn cần xác định cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời đề xuất một số cách thức đào tạo tân tiến của một số quốc gia trong khu vực và thế giới mà Nhà trường có thể học hỏi.

Đại diện doanh nghiệp và Đại diện cựu sinh viên đánh giá cao với những thay đổi tiếp cận thực tế trong nội dung chương trình đào tạo như học phần khởi sự kinh doanh hay học phần thực hành kinh doanh ngoài những học phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh.

Nhà trường tin tưởng với sự hợp tác từ Nhà trường – Doanh nghiệp – Hiệp hội ngành nghề, sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh sau khi tốt nghiệp sẽ có đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp thực tế vững vàng, có khả năng tự khởi nghiệp, vận hành và phối hợp hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu lao động thực tế của doanh nghiệp hiện nay.

Khoa Quản Trị KTQT

quản trị, kinh doanh, sinh viên, chuẩn đầu ra