Tin tức & Sự kiện

Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa QT-KTQT lần thứ 32

Trường Đại học Lạc Hồng với mục tiêu là đào tạo đội ngũ kỹ sư, cử nhân, sau đại học có trình độ, kỹ thuật cho các công ty, doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của xã hội, vì vậy hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được các trường chú trọng. 
Để thực hiện nhiệm vụ này, Trường đã xem nghiên cứu khoa học là sứ mạng của mình, đồng thời là nhiệm vụ của mỗi sinh viên và mỗi giảng viên. Nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Lạc Hồng không những nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những thành quả góp phần công sức phục vụ cho sự phát triển của xã hội. 
Sau hơn 3 năm được quý Thầy Cô truyền đạt những kiến thức cơ bản, giờ đây các bạn sinh viên bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách đó là vận dụng những điều đã học được vào thực tế đào sâu kiến thức cùng với giảng viên đóng vai trò cố vấn, gợi mở đề tài và dự án liên quan chặt chẽ đến bài học, đồng thời hoàn thiện nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai đó là được thực tập thực tế tại các công ty, doanh nghiệp và Nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề thực tế của xã hội mà còn có cơ hội đào sâu, mở rộng hoàn thiện sự hiểu biết của mình. 
Vào lúc 8h00 ngày 24/04/2019 tại cơ sở 2 trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học để đánh giá các đề tài nghiên cứu của sinh viên Khóa 2015 Ngày. Trong đợt báo cáo này có 12 đề tài đủ các điều kiện theo quy định được phép báo cáo trước Hội đồng Khoa. 
Hội đồng đánh giá cấp Khoa được tổ chức thành 2 Hội đồng: 
- Hội đồng 1 gồm 06 đề tài, 
- Hội đồng 2 gồm 06 đề tài, 
Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị nghiên cứu khoa học của Khoa: 


Hội đồng 1 báo cáo tại phòng D305, thành viên hội đồng đánh giá bao gồm: 
TV1: TS. Nguyễn Văn Tân 
TV2: ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu 
TV3: ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bình 

Hội đồng 2 báo cáo tại phòng D306, thành viên hội đồng đánh giá bao gồm: 
TV1: TS. Nguyễn Văn Dũng 
TV2: ThS. Lưu Ngọc Liêm 
TV3: ThS. Võ Anh Phúc 

Nghiên cứu khoa học là một công việc không dễ dàng nhưng với kiến thức sâu sắc và niềm đam mê cộng với một môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi, sinh viên hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp trong tương lai. 

Khoa Quản Trị KTQT

nghiên cứu, khoa học, sinh viên, quản trị