Tin tức & Sự kiện

Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp khóa 2012 VB1

 

    Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 12 năm 2016, Khoa Ngôn ngữ Anh đã tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2012 văn bằng 1 và sinh viên thực tập lại để đánh giá quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên tại các công ty. Hội đồng bao gồm 02 tiểu ban với trên 40 sinh viên tham gia báo cáo trong buổi sáng cùng ngày. 

    Danh sách Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập cuối khóa bao gồm:

TT HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG
1 GVC.ThS. Ngô Thị Xuân Liên Trưởng khoa Chủ tịch
2 GVC. ThS. Hoàng Thúy Nguyên Phó khoa Phó chủ tịch
3 TS. Trần Dũng Trưởng bộ phận QHDN & HTSV Giám sát

TIỂU BAN 1

1 ThS. Phạm Thanh Bình Giảng viên Trưởng tiểu ban
2 Cn. Lê Thị Hà Giảng viên Ủy viên
3 Cn. Trần Võ Thanh Tùng Giảng viên Ủy viên
4 Cn. Nguyễn Ngọc Hạnh Chuyên viên Thư ký

TIỂU BAN 2

1 ThS. Phạm Thị Nghĩa Giảng viên Trưởng tiểu ban
2 Cn. Ngô Thị Thu Hà Giảng viên Ủy viên
3 Cn. Đặng Thi Giảng viên Ủy viên
4 Cn. Trần Thanh Huyền Chuyên viên Thư ký

   

TIỂU BAN 1

TIỂU BAN 2

Sinh viên báo cáo tại Tiểu ban 2

Sinh viên báo cáo tại Tiểu ban 1

Các Hội đồng đã đánh giá bài báo cáo tốt nghiệp của 47 sinh viên tham gia báo cáo. Qua các phần trình bày của sinh viên, Hội đồng nhận thấy các sinh viên có sự đầu tư khá chu đáo về nội dung bài báo cáo và hình thức trình bày theo quy định của nhà trường. Ngoài việc trình bày lại những điều mình đã trải nghiệm trong suốt quá trình thực tập, đây còn là cơ hội để các bạn sinh viên chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn của mình đến thầy cô và bạn bè; đồng thời đưa ra hướng đề xuất đối với nhà trường và công ty để cải thiện những khó khăn, thiếu sót gặp phải khi các bạn làm quen với môi trường làm việc mới. Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý cụ thể và chân thành cho phần báo cáo của từng sinh viên. 

English Department

ngôn ngữ anh, hội đồng, báo cáo, tốt nghiệp, 2012