Văn bản

Công đoàn cơ sở  »  Văn bản


Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS năm học 2019-2020

Thông báo Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS năm học 2019-2020.

Tải tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,314,777       1/185