Văn bản

Công đoàn cơ sở  »  Văn bản

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS năm học 2019-2020

Thông báo Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS năm học 2019-2020.

Tải tại đây


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  1,215,235       3,609