Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo sinh viên NCKH

Trường Đại học Lạc Hồng hoạt động với sứ mạng: "Trường Đại học Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội...". Để đạt điều này, Trường Đại học Lạc Hồng đã xem nghiên cứu khoa học là sứ mạng của mình, đồng thời là nhiệm vụ của mỗi sinh viên và mỗi giảng viên. Nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Lạc Hồng không những nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những phát minh mới, những sản phẩm mới góp phần công sức phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng NCKH trong sinh viên, vào ngày 17/05/2018, Khoa Tài chính - Kế toán đã tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo NCKH của sinh viên khóa 2014 – Ngày. Hội đồng đánh giá được tổ chức thành 3 tiểu ban:

Tiểu ban 1 tại phòng B203 đánh giá gồm: 

Trưởng TB 1: TS. Nguyễn Quốc Huy 

Ủy viên TB 1: ThS. Nguyễn Văn Dũng 

Thư ký TB 1: ThS. Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan 

Tiểu ban 2 tại phòng B402 đánh giá gồm: 

Trưởng TB 2: ThS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Ủy viên TB 2: ThS. Nguyễn Thúy Hằng 

Thư ký TB 2: ThS. Lý Thị Thu Hiền 

Tiểu ban 3 tại phòng B403 đánh giá gồm: 

Trưởng TB 3: ThS. Nguyễn Văn Hải

Ủy viên TB 3: ThS. Lê Nguyên Giáp 

Thư ký TB 3: ThS. Trần Thị Thanh Thảo 

Trong đợt báo cáo này, sinh viên đã có sự chuẩn bị khá chu đáo về nội dung và hình thức bài báo cáo theo quy định. Qua sự trình bày của các sinh viên tại Hội đồng điểm nổi bật là có sự cọ xát với thực tế và tính ứng dụng trong giải quyết các vấn đề tại đơn vị thực tập - Hội đồng đánh giá cao vấn đề này. Hội đồng Khoa đã làm việc nghiêm túc và kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội đồng:

Khoa Tài Chính - Kế Toán

NCKH SV 2014, TCKT