Tin tức & Sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn ngành kế toán tháng 05

 

Chiều ngày 23 tháng 05 năm 2018. Khoa tài chính kế toán đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn với 3 chủ đề được trình bày. Đến tham dự buổi sinh hoạt có TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Trưởng bộ môn kế toán tài chính và các giảng viên trong các bộ môn. Nội dung các chuyên đề được các giảng viên trình bày bao gồm: Chuyên đề 1,  Những điểm mới trong thông tư 107/2017/TT-BTC, người thực hiện: ThS. Lê Vũ Hà. Chuyên đề nêu rõ những điểm mới trong Thông tư 107/2017/TT-BTC và thông tư chính thức áp dụng vào ngày 01/01/2018. Chuyên đề nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp giúp cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp; các giảng viên; sinh viên nắm được những thay đổi trong chế độ kế toán mới một cách đầy đủ và hữu ích nhất. Chuyên đề 2: Những điểm cần lưu ý và các tính huống thực tế về các khoản trích lập dự phòng tại doanh nghiệp, người thực hiện: ThS. Trần Thị Phương Thảo. Chuyên đề nêu rõ những điểm cần lưu khi các doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng theo luật định. Chuyên đề cũng nhằm cung cấp những tình huống thực tế tại các doanh nghiệp thực hiện việc trích lập dự phòng tới người tham dự. Chuyên đề 3: Mô hình Beneish - Giá trị ước lượng bóp méo tài chính. Người thực hiện Th.s Lê Thủy Tiên, với các nội dung cơ bản giới thiệu mô hình Beneish, Ý nghĩa các chỉ số trong mô hình ảnh hưởng đến việc bóp méo tài chính trong doanh nghiệp, Vận dụng mô hình vào ba công ty trên ba sàn HOSE, HNX, UPcom  và thống kê một số công ty có dấu hiệu bóp méo tài chính trên 2 sàn HOSE và HNX.

Qua buổi sinh hoạt chuyên môn, nhằm giúp cho các giảng viên cập nhật thêm những kiến thức bổ ích nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Một số hình ảnh

Khoa Tài Chính - Kế Toán

chuyên môn, kế toán, lạc hồng