Tin tức & Sự kiện

Giảng viên Khoa TCKT tham dự Hội thảo “Chính sách về Đảm bảo Chất lượng cho Học tập Trực tuyến và Nâng cao Kỹ thuật số (ODEL) tại Việt Nam"

Sáng ngày 30/7/2021 từ 10h00 đến 12h00, Giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán đã tham dự Hội thảo “Chính sách về Đảm bảo Chất lượng cho Học tập Trực tuyến và Nâng cao Kỹ thuật số (ODEL) tại Việt Nam” do trường ĐH RMIT tổ chức.

Tại buổi hội thảo, giảng viên đã được các trường chia sẽ về kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến, nguồn tài nguyên mà các trường, giảng viên cần phải chuẩn bị tốt cho giảng dạy online. Đồng thời, giảng viên cũng được chia sẽ về các phương pháp giảng dạy online, các phương pháp đánh giá, các phương pháp chăm sóc sinh viên để giúp sinh viên có thể đạt được chuẩn đầu ra của môn học, của chương trình giảng dạy.

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi hội thảo!

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,595,544       1/276