Tin tức & Sự kiện

Giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán tham gia hội thảo “Creating and Maintaining a Culture of Quality Improvement”

Hiện nay, công cuộc cải thiện chất lượng không chỉ riêng của một ai, là một hoạt động thường xuyên luôn được chú trọng, đặc biệt trong hoạt động đào tạo giáo dục. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tập thể giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán tham gia hội thảo “Creating and Maintaining a Culture of Quality Improvement Webinar” do Build-IT tổ chức vào ngày 21 tháng 9 năm 2021.

Hội thảo này sẽ cung cấp các ý tưởng về việc tạo ra “văn hóa chất lượng” ở tất cả các cấp của một tổ chức. Việc sử dụng các chu trình PDCA ở cấp độ chương trình, như một cơ chế để điều chỉnh, cải tiến chất lượng những hạn chế còn tồn đọng sau khi đánh giá chất lượng chương trình theo chuẩn AUN.

Thông qua buổi hội thảo, BLĐ Khoa, Tập thể giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán  phải luôn nắm bắt, xem xét lại các nỗ lực liên quan đến cải tiến chất lượng và không ngừng cải tiến liên tục.

Khoa Tài chính – Kế toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,637,116       1/248