Tin tức & Sự kiện

Giảng viên khoa Tài chính – Kế toán tham gia Hội thảo giáo dục: “Cấu trúc bài báo nghiên cứu theo hướng tiếp cận quốc tế”

Vào lúc 09h00, ngày 25 tháng 9 năm 2021, Giảng viên khoa Tài chính – Kế toán tham gia Hội thảo giáo dục: “Cấu trúc bài báo nghiên cứu theo hướng tiếp cận quốc tế” do Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đồng chủ trì đã được tổ chức.

Trong phiên hội thảo đầu tiên này, báo cáo viên sẽ không dừng lại ở việc nêu ra cấu trúc mà sẽ chỉ rõ nội dung từng phần, vì sao phải làm vậy, tầm quan trọng của mỗi phần cũng như những hướng dẫn ban đầu cho mỗi phần trong cấu trúc của bản thảo bài báo. Cấu trúc các bài báo khoa học cũng là một khuyến nghị cho các tác giả chuẩn bị, viết các bản thảo bài báo của mình dù là gửi đi các tạp chí trong nước hay ngoài nước. Đồng thời, điều này cũng sẽ là khuyến nghị cho các tạp chí trong nước về lĩnh vực khoa học giáo dục xem xét về việc rà soát lại cấu trúc, quy định, trước hết về hình thức, cấu trúc của bài báo nhằm hướng tới các tiêu chuẩn hay thông lệ chung của xuất bản khoa học thế giới.

Báo cáo viên, các chuyên gia (được mời phù hợp với nội dung từng buổi Hội thảo) và một số thành viên trong Hội đồng cố vấn sẽ cùng tương tác, chia sẻ với đại biểu tham dự kinh nghiệm và hiểu biết rất đáng quý của họ. Các chuyên gia của VJE Talks 01 bao gồm: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, GS.TS. Trần Trung, GS.TS. Lê Anh Vinh, TS. Phạm Hùng Hiệp, PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung và TS. Trương Đình Thăng.

Qua hội thảo, giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán đã nhận được nhiều kiến thức chia sẻ hữu ích về cách trình bày một bài nghiên cứu Khoa học mang tầm quốc tế, góp phần thúc đầy công tác nghiên cứu của giảng viên trong thời gian tới.

Buổi hội thảo đã giải đáp được nhiều câu hỏi liên quan đến việc viết bài và xuất bản bài báo. Hội thảo kết thúc chính thức vào lúc 11h15’ cùng ngày và BTC sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo khác hỗ trợ quý giảng viên trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,203,907       1/249