Dưới mái trường

Đại học Lạc Hồng tổ chức thành công Hội nghị thống nhất Quy định về hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua 15 năm 2022

Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, là khối trưởng và khối phó khối thi đua 15 đã chủ trì thành công hội nghị thống nhất quy định về hoạt động và bình xét thi đua của Khối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên thi đua, khen thưởng của 13 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

TS. Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng chia sẻ vai trò khối trưởng khối thi đua

Mở đầu hội nghị, thầy Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng bày tỏ: “Vinh dự khi năm 2022, Trường Đại học Lạc Hồng được giao nhiệm vụ là Khối trưởng Khối thi đua 15 và hy vọng với năm nay Khối trưởng sẽ đem lại làn sóng mới, tích cực và hiệu quả cho Khối thi đua 15”.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng báo cáo sơ bộ về quy định hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua 15 năm 2022

Trong năm 2021 tuy ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua 15 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Các thành viên Khối thi đua 15 tham dự cuộc họp đã thảo luận, kiến nghị và đề xuất nhiều ý kiến hay cho các hoạt động và bình xét thi đua năm 2022 đảm bảo tiết kiệm nhưng nhiều ý nghĩa và thiết thực.

PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông góp ý vào hoạt động bình xét thi đua

Tại Hội nghị, 100% các đơn vị thành viên Khối thi đua 15 đã nhất trí và biểu quyết thống nhất các hoạt động và bình xét thi đua năm 2022 của khối. Khối sẽ tiếp tục xây nhà đại đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức công tác thi đua cũng như phương pháp giảng dạy số trong các đơn vị thành viên. Các đơn vị hỗ trợ nhau cùng phát triển để khối thi đua 15 đạt được thật nhiều thành tích trong năm 2022.

Khối thi đua 15 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Nhất là đẩy mạnh phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng thành viên trong Khối thi đua 15 trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Tập trung thi đua, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

 

TS. Trần Đức Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai góp ý về quy chế bình xét thi đua của khối

Chú trọng, quan tâm kịp thời hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở từng đơn vị trong Khối thi đua 15 nhằm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, kịp thời nhằm khích lệ và tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong toàn Khối thi đua 15.

Đảm bảo tính công bằng, công khai minh bạch trong công tác thi đua khen thưởng của khối. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng một cách thường xuyên, khắc phục tình trạng chỉ một số ít đơn vị trong Khối thi đua 15 có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong khi những trường khác cũng có nhiều gương tốt, xứng đáng nhưng vì không chú ý làm công tác thi đua, nên không đủ điều kiện khen thưởng theo quy định. Bên cạnh đó, cũng cần khắc phục hiện trạng khen thưởng theo kiểu “khen từ trên xuống” và “có đề nghị khen mới có thể được khen”, mà cần quan tâm khen những tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện và có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện các mặt công tác chuyên môn, từng đơn vị, cá nhân phải chú trọng, tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào khác như: Phong trào văn hóa, thể thao, văn minh công sở... và các phong trào do địa phương phát động nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hy vọng trong năm 2022, Khối thi đua 15 quyết tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong năm với nhiều thành công mới và thắng lợi mới.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

TS.Trương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị thành viên Khối thi đua 15

Hội nghị thống nhất Quy định về hoạt động và bình xét thi đua diễn ra thành công tốt đẹp

A.K - TT.TS&QHCC - ĐH Lạc Hồng

Khôi thi đua 15, công tác thi đua & khen thưởng


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        6,481,522       1/159